Adam Maria SzymskiAdam Maria Szymski (ur. 18 grudnia 1944 w Myślenicach) – polski architekt, nauczyciel akademicki, polityk, profesor doktor habilitowany.

Życiorys

Wykształcenie i praca zawodowa

W 1968 ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, w 1975 uzyskał stopień doktora. W 1979 habilitował na Politechnice Krakowskiej. W 2003 uzyskał tytuł naukowy profesora.

W 1969 podjął pracę w Gdańskim Przedsiębiorstwie Budowlanym. Równocześnie publikował rysunki satyryczne w gazetach m.in. “Głosie Wybrzeża”, “Dzienniku Bałtyckim” i “Nowej Wsi”. W 1972 został wykładowcą na Politechnice Szczecińskiej. W 1993 został kierownikiem Zakładu Teorii i Metodologii Projektowania w Instytucie Architektury i Planowania Przestrzennego tej uczelni. Pracował również na Akademii Rolniczej w Szczecinie. Wykłada też na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym i w Wyższej Szkole Zawodowej “Oeconomicus”.

Jednocześnie, w latach 1979-1981 pełnił funkcję głównego architekta Kurii Biskupiej w Szczecinie, a w latach 1982-1986 prowadził autorską pracownię projektową w „Iglopol” Szczecin. W latach 1989-2001 kierował własnym biurem autorskim „AB” Sp.z.oo. W latach 1980-1981 był stałym felietonistą politycznym tygodnika NSZZ „Solidarność” – „Jedność”, a w latach 1989-90 stałym felietonistą tygodnika „Solidarność Szczecińska”. W latach 1987-1989 publikował w “Kurierze Szczecińskim”.

Jest członkiem Stowarzyszenia Architektów Rzeczpospolitej Polskiej i Zachodniopomorskiej Izby Zawodowej Architektów .W latach 1968-1971 kierował Kołem Młodych Architektów przy Oddziale Wybrzeża SARP w Gdańsku. W latach 2003-2005 był członkiem Miejskiej Komisji Urbanistyki i Architektury w Szczecinie i przewodniczący gminnej komisji w Mielnie. Od 1990 do 1993 był członkiem rady programowej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Jest także członkiem Polskiej Akademii Nauk.

Działalność publiczna

W latach 1956-1963 był podharcmistrzem Związku Harcerstwa Polskiego. Od 1964 do 1968 należał do Zrzeszenia Studentów Polskich. 1 maja 1968 roku został aresztowany za udział w nielegalnej demonstracji studentów. W wyborach parlamentarnych w 1997 bezskutecznie ubiegał się o mandat posła z listy Narodowo-Chrześcijańsko-Demokratycznego Bloku dla Polski. W 2005 wstąpił do Samoobrony RP, z ramienia której bez powodzenia kandydował do Senatu w okręgu szczecińskim w wyborach parlamentarnych w tym samym roku. Następnie opuścił to ugrupowanie. W wyborach samorządowych w 2010 bezskutecznie ubiegał się o mandat radnego Szczecina z listy Stowarzyszenia Serce. Przed wyborami prezydenckimi w tym samym roku był członkiem komitetu poparcia dla kandydatury Jarosława Kaczyńskiego.

Odznaczenia

Za zasługi w działalności społecznej na rzecz dzieci i młodzieży specjalnej troski, został w 2002 odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, a w 2008 Złotym Krzyżem Zasługi przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

W 1995 otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej, a w 1997 medal “Zasłużonego dla rozwoju Politechniki Szczecińskiej”. W 1998 został uhonorowany odznaką za “Zasługi dla rozwoju Województwa Szczecińskiego”. W 2004 otrzymał medal „Zasłużony dla rozwoju Akademii Rolniczej w Szczecinie”. Czterokrotnie był nagradzany za działalność naukową nagrodą III stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W tym samym czasie ukazały się w nowym opracowaniu redakcyjnym, uzupełnione i poprawione wznowienia

Publikacje

  • Projektowanie systemowe w architekturze, Warszawa, 1982,
  • Rozwój współczesnej myśli architektonicznej, Warszawa, 1985,
  • Architektura i architekci Szczecina 1945-1995, Szczecin, 2001,
  • Architektura polska lat 1945-1960 na obszarze Pomorza Zachodniego, Szczecin 2004,
  • Wieś pomorska wczoraj i dziś, Szczecin, 2006,
  • Architektura polska lat 1961-1975 na obszarze Pomorza Zachodniego, Szczecin, 2007.

Źródła

  • Adam Maria Szymski w bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI)
  • Nota biograficzna na stronie ZUT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *