Adam ZimnickiAdam Zimnicki (ur. 7 listopada 1932 w Szydłowcu, zm. 28 grudnia 2008) – polski polityk, urzędnik państwowy, poseł na Sejm X kadencji.

Życiorys

Ukończył studia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, uzyskując tytuł zawodowy inżyniera rolnika.

Pracował kolejno w Powiatowej Radzie Narodowej, a od 1963 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Gminnej Spółdzielni “Samopomoc Chłopska”. Od 1972 przez cztery lata był naczelnikiem miasta i gminy Szydłowiec. W 1981 objął stanowisko dyrektora Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szydłowcu. Od 1987 kierował lokalnymi strukturami Ochotniczej Straży Pożarnej. W okresie PRL był także członkiem Rad Narodowych – radnym Rady Miejskiej, Rady Powiatu i radnym wojewódzkim.

Od 1956 należał do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. W 1989 z puli ZSL uzyskał mandat posła na Sejm kontraktowy w okręgu Radom. Pod koniec kadencji był członkiem Klubu Poselskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zasiadał w Komisji Polityki Przestrzennej, Budowlanej i Mieszkaniowej, Komisji Systemu Gospodarczego i Polityki Przemysłowej, Komisji Samorządu Terytorialnego, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, a także w Komisji Nadzwyczajnej do Rozpatrzenia Projektów Ustaw Dotyczących Zmian Systemowych w Gospodarce. W 1991 bez powodzenia ubiegał się o reelekcję z ramienia PSL.

Źródła

  • Strona sejmowa posła X kadencji
  • Nota biograficzna na stronie szydlowiec.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *