Andrzej ZybertowiczAndrzej Janusz Zybertowicz (ur. 30 września 1954 w Bydgoszczy) – polski socjolog, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajmuje się m.in. socjologią wiedzy. Uważany jest za twórcę i głównego teoretyka idei układu polityczno-biznesowego. Brat Piotra Zybertowicza, byłego szefa kuchni hotelu Marriott w Warszawie, laureata wielu konkursów kulinarnych.

Wykształcenie i działalność naukowa

W 1977 ukończył studia historyczne na UMK oraz archiwistystyczne Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. W 1985 doktoryzował się na UAM na podstawie pracy Problem stosowania teorii materializmu historycznego we współczesnej historiografii polskiej (promotor: Jerzy Topolski). Stopień doktora habilitowanego otrzymał na Uniwersytecie Warszawskim na podstawie pracy Przemoc i poznanie: Studium z nie-klasycznej socjologii wiedzy w 1997.

Był członkiem Komitetu Naukoznawstwa Polskiej Akademii Nauk. Pracownik Instytutu Filozofii UMK, w latach 1989–1995 w Katedrze Socjologii UMK, od 1995 Instytutu Socjologii UMK (w latach 1998–2006 jego dyrektor). Kierownik Podyplomowego Studium Socjologii Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Instytut Socjologii UMK) i Zakładu Interesów Grupowych (tamże). Jest również profesorem Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Działalność polityczna

W 2006 był ekspertem Komisji Weryfikacyjnej Wojskowych Służb Informacyjnych. Od 2006 do 2007 przewodniczył radzie programowej Centralnego Ośrodka Szkolenia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Od 1 lipca 2007 do 16 listopada 2007 był głównym doradcą premiera Jarosława Kaczyńskiego do spraw bezpieczeństwa. Od stycznia 2008 był doradcą Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego do spraw bezpieczeństwa państwa.

Wybrane publikacje

  • http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=21401&dirids=1 O obiektywnej funkcji społecznej ruchu robotniczego i ideologii marksistowskiej w XIX wieku, “Acta Universitatis Nicolai Copernici”, nr 143, 1983.
  • Między dogmatem a programem badawczym: problemy stosowania materializmu historycznego we współczesnej historiografii polskiej, Warszawa-Poznań 1990.
  • W uścisku tajnych służb. Upadek komunizmu i układ postnomenklaturowy, Warszawa 1993
  • Przemoc i poznanie: studium z nie-klasycznej socjologii wiedzy, Toruń 1995, Wyd. UMK, ISBN 83-231-0645-2
  • (z Marią Łoś) Prywatyzowanie państwa policyjnego: przypadek Polski «Privatizing the Police State: The Case of Poland», Londyn-Nowy Jork 2000
  • (z Radosławem Sojakiem) Transformacja podszyta przemocą. O nieformalnych mechanizmach przemian instytucjonalnych, Toruń 2008, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 338

Bibliografia

  • Andrzej Zybertowicz w bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI)
  • Pracownicy nauki i dydaktyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 1945–1994# Materiały do biografii (pod redakcją Sławomira Kalembki), Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1995

Linki zewnętrzne

  • Andrzej Zybertowicz – strona prywatna

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *