Anna Zielińska-GłębockaAnna Maria Zielińska-Głębocka (ur. 29 września 1949 w Bydgoszczy) – polska ekonomistka, nauczyciel akademicki, polityk, poseł na Sejm V i VI kadencji, członkini Rady Polityki Pieniężnej.

Życiorys

Ukończyła studia na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego, po których została pracownikiem naukowym tej uczelni. Obroniła doktorat, uzyskała następnie stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych. W 1998 otrzymała tytuł profesora.

W 2005 została wybrana posłem na Sejm V kadencji z listy Platformy Obywatelskiej. 13 stycznia 2006 objęła funkcję rzecznika w gabinecie cieni PO odpowiedzialnego za sprawy europejskie. W 2007 skutecznie ubiegała się o reelekcję, uzyskując w okręgu gdańskim 19 268 głosów. Od listopada 2007 do marca 2009 zasiadała w Radzie Służby Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów. 2 kwietnia 2009 została powołana w skład Rady Służby Cywilnej. Została też wiceprzewodniczącą Państwowej Komisji Akredytacyjnej. 9 lutego 2010 Sejm powołał ją w skład Rady Polityki Pieniężnej, co skutkowało wygaśnięciem mandatu poselskiego.

Wdowa po Robercie Głębockim, ministrze edukacji narodowej w 1991.

Źródła

  • Strona sejmowa posła VI kadencji
  • Anna Zielińska-Głębocka w bazie “Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *