Bolesław TejkowskiBolesław Tejkowski (ur. 15 grudnia 1933 w Kruszwicy) – polski socjolog, inżynier, nauczyciel akademicki, polityk nacjonalistyczny.

Życiorys

Wykształcenie i praca zawodowa

Ukończył studia na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej z tytułem magistra inżyniera i podporucznika artylerii. Podjął następnie studia socjologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, które kontynuował na Uniwersytecie Warszawskim (ukończył je w 1962). W latach 70. podjął nieukończone ostatecznie studia doktoranckie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza.

Należał do Związku Harcerstwa Polskiego. W 1957 został zatrudniony jako wykładowca na Politechnice Krakowskiej, a następnie na Uniwersytecie Warszawskim (do 1964). Od 1967 do 1968 pracował w Instytucie Organizacji Przemysłu Maszynowego. Następnie był zatrudniony jako inżynier budowy. Od 1970 do 1973 jako oficer rezerwy wcielony do wojska pracował w Akademii Sztabu Generalnego w Warszawie Rembertowie. W latach 1973-1976 był zatrudniony w Kuratorium Oświaty i Wychowania. Następnie został objęty zakazem pracy, po czym zajął się działalnością polityczną.

Działalność polityczna

W 1951 wstąpił do Związku Młodzieży Polskiej, a następnie do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, z której został wykluczony za udział w protestach w Październiku ’56 w Krakowie. W 1955 założył konspiracyjny Polski Związek Wspólnoty Narodowej.

W czasie stanu wojennego był internowany. W 1990 objął funkcję przewodniczącego nacjonalistycznego stronnictwa – Polska Wspólnota Narodowa, powstałego z PZWN. Podjął także działalaność w Międzynarodowym Komitetcie Słowiańskim i Soborze Wszechsłowiańskim. Przed wyborami prezydenckimi w 1995, 2000 i 2005 bezskutecznie usiłował zarejestrować swoją kandydaturę, ale nie zebrał wymaganych 100 tys. podpisów poparcia. W wyborach samorządowych w 2002 ubiegał się o stanowisko prezydenta Stargardu Szczecińskiego. Otrzymał 1,55% głosów i zajął ostatnie miejsce spośród sześciu kandydatów. Bez powodzenia kandydował także do Sejmu w 1991, 1993, 1997 i 2001.

W 2006 roku połączył swoją Polską Wspólnotę Narodową z Stronnictwem Narodowym – OPN Bohdana Poręby i stanął na czele nowego ugrupowania Stronnictwo Narodowe – Polska Wspólnota Narodowa (SN – PWN). Jest jednym z założycieli Polskiego Komitetu Narodowego. Przez przeciwników oskarżany o antysemityzm, neonazizm i rasizm.

Postępowania sądowe

W 1995 został skazany na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na dwulteni okres próby za “lżenie naczelnych organów państwa. W 2004 został skazany na karę 1,5 roku pozbawienia wolności z zawieszeniem jej wykonania na okres trzech lat za fałszowanie podpisów poparcia na listach wyborczych. Kilkakrotnie był na krótko aresztowany w związku ze stawianymi mu zarzutami.

Publikacje

  • Walka o Polskę,
  • Geopolityczne uwarunkowanie wspólnot słowiańskich,
  • Wspólnota Słowiańska,
  • Założenia Ideowe, Program Ustrojowy, Zasady Moralne i Statut Polskiej Wspólnoty Narodowej.

Życie prywatne

Urodzony w rodzinie o tradycjach endeckich. Pierwotne imię Bernard zmienił na Bolesław w latach 60.

Linki zewnętrzne

  • Wspomnienia Antoniego Lenkiewicza o B. Tejkowskim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *