Bronisław TomeckiBronisław Tomecki pseud. Kocik (ur. 1905 w Sosnowcu, zm. 1994 w Warszawie) – malarz i pedagog, żołnierz Armii Krajowej

W 1935 r. uzyskał dyplom Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Działalność artystyczną rozpoczął w 1928 roku wydaniem teki graficznej Linoryty oraz wystawą rysunku i grafiki w Sosnowcu. Jego prace wystawiano łącznie na 100 wystawach indywidualnych i w kilkuset wystawach zbiorowych. Był aktywnym działaczem środowiska artystów plastyków i nauczycieli, przede wszystkim w Sekcji Grafiki Związku Polskich Artystów Plastyków i w Związku Nauczycielstwa Polskiego. Po przejściu na emeryturę prowadził Klub Seniora w Związku Plastyków. W latach 1936-1994 mieszkał na warszawskiej Saskiej Kępie przy ul. Zakopiańskiej 32 (róg Zwycięzców). 20 grudnia 2005 odsłonięto tam tablicę pamiątkową.

Podczas studiów w Wilnie należał do Polskiej Korporacji Akademickiej Piłsudia.

Linki zewnętrzne

  • Wspomnienie Zofii Marii Czerwosz o Bronisławie Tomeckim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *