Grzegorz UlmanGrzegorz Ulman – inżynier chemik, działacz ruchu krajoznawczego PTTK w Łodzi.

Dzieciństwo, rodzina, nauka

Urodził się w Łodzi na fabrycznym osiedlu familijnym “Księży Młyn”. Ojciec, Józef, podobnie jak dziad, również Józef, był salowym majstrem tkackim (obermajster). Matka, Waleria z domu Dubas, pochodziła z robotniczej rodziny.

W 1945 rozpoczął naukę w czwartej klasie szkoły podstawowej. W 1952 uzyskał maturę w II LO im. Gabriela Narutowicza w Łodzi i rozpoczął studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej.

Praca zawodowa

Po ukończeniu studiów, w 1956, zgodnie ze specjalizacją technologii włókna i farbiarstwa, rozpoczął pracę w przemyśle włókienniczym, pełniąc kolejno funkcje starszego laboranta, mistrza zmianowego, kierownika Oddziału Farbiarni i kierownika Wydziału Wykończalni Doświadczalnej w Centralnym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Bawełnianego w Łodzi. W 1964 roku podjął pracę w Zakładzie Studiów i Projektów Przemysłu Bawełnianego, pełniąc kolejno funkcje starszego projektanta, generalnego projektanta i kierownika pracowni wielobranżowej, a od 1979 roku – naczelnego dyrektora tej jednostki. W ZSiPB zajmowano się kompleksowym projektowaniem nowych i modernizacją istniejących zakładów przemysłu bawełnianego w kraju i za granicą. Za swoją pracę zawodową w roku 1987 otrzymał odznakę Zasłużonego Pracownika Przemysłu Lekkiego.

Działalność pozazawodowa w turystyce

W czasie nauki w szkole średniej, dla podreperowania wątłego zdrowia, został wysłany do prewentorium w Karpaczu. Zobaczył tam po raz pierwszy góry i został nimi urzeczony na całe życie. Ale dopiero w 1965 wyjechał w góry powtórnie. Był to wyjazd rodzinny i od niego rozpoczęły się wspólne wędrówki całej rodziny po górach – wszystkich górach polskich, Czech, Słowacji, Niemiec, Bułgarii i Rumunii. Jego wrażliwość na piękno, a także szacunek dla ludzkiej pracy i ogromna ciekawość świata rozbudziły w nim pasję krajoznawczą. Gnała go ona początkowo po całej Polsce, a później po świecie, dzięki czemu dość dobrze poznał Europę, a także przy okazji służbowych delegacji Nigerię, Algierię, Japonię, Indie, i Wietnam. To wtedy związał się z PTTK, do którego wstąpił w Oddziale Łódzkim 10 czerwca 1969. Jego zaangażowanie i turystyczno – krajoznawcza pasja zostały docenione przez przyjaciół z PTTK, którzy w latach 1974-1977 wybrali go prezesem Klubu Turystów Górskich „Kosówka”, w latach 1981-1987 prezesem Oddziału Łódzkiego PTTK.

Wyróżnienia i odznaczenia

  • Złota Honorowa Odznaka PTTK (1980),
  • Honorowa Odznaka Miasta Łodzi (1979).

Pisano o nim w prasie łódzkiej np. z okazji Ogólnopolskich Dni Turystyki, których był gospodarzem, odsłonięcia tablicy pamiątkowej Arego Sternfelda na domu, w którym powstał Wstęp do kosmonautyki, 75-lecia Oddziału Łódzkiego PTTK, z okazji 25. Rajdu „Łysogóry-Wiosna 1981” i innych.

Źródło

  • 70 lat społecznej turystyki i krajoznawstwa w województwie łódzkim 1909-1979, Praca zbiorowa pod redakcją Kazimierza Hempla, PTTK Łódź, 1979.

Link zewnętrzny

http://www.kosowka.lodz.pttk.pl/sites/default/files/Monografia%20na%2050%20lecie%20Klubu.pdf. (dostęp w internecie 13 marca 2011)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *