Grzegorz Wójtowicz (ekonomista)Grzegorz Wójtowicz (ur. 2 października 1947, zm. 15 czerwca 2009) – polski ekonomista, były prezes Narodowego Banku Polskiego i członek Rady Polityki Pieniężnej.

Życiorys

Ukończył studia w zakresie handlu zagranicznego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki, uzyskał następnie stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych. Specjalizował się w dziedzinie historii pieniądza, w szczególności polskiego.

Pracę w Narodowym Banku Polskim rozpoczął w 1970. Do 1978 był specjalistą ds. kredytowych w Oddziale Koszalińskim NBP. Kolejne lata pracował w centrali NBP w pionie zagranicznym na stanowiskach głównego specjalisty, wicedyrektora i dyrektora departamentu. Od 1984 był członkiem Zarządu NBP. W latach 1989–1991 zajmował stanowisko wiceprezesa, a w 1991 prezesa NBP.

W związku z aferą Art-B i ujawnieniem tzw. oscylatora był obwiniony o zaniedbania w nadzorze nad bankami, co doprowadziło do żądań jego odwołania ze stanowiska prezesa NBP. Ponieważ ówczesny stan prawny nie przewidywał takiej możliwości, to marszałek Sejmu Mikołaj Kozakiewicz wezwał go do powstrzymania się od pełnienia obowiązków, czemu Grzegorz Wójtowicz się podporządkował. Po nowelizacji przepisów dotyczących NBP, został odwołany ze stanowiska. W związku z zarzutami został zatrzymany, a następnie przez kilka miesięcy był tymczasowo aresztowany. Ostatecznie został uniewinniony od tych zarzutów.

Był także członkiem rady nadzorczej Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. W 1993 został m.in. przeciwko niemu skierowany akt oskarżenia w sprawie tzw. afery FOZZ, który jednak został przez sąd zwrócony prokuratorowi. Drugim (uzupełnionym przez oskarżyciela publicznego) aktem oskarżenia w tej sprawie z 1998 nie był już objęty.

Od 1992 pracował w sektorze prywatnym, m.in. pełnił funkcję dyrektora finansowego w firmie “Sobiesław Zasada Ltd”. W latach 1996–1998 był prezesem rady nadzorczej Banku Handlowego S.A., a następnie przewodniczącym rady nadzorczej Banku Gospodarki Żywnościowej.

Od 1998 do 2004 zasiadał w Radzie Polityki Pieniężnej I kadencji. Był przewodniczącym kapituły Rankingu Wyższych Uczelni Perspektyw i Rzeczpospolitej. Działał w Stowarzyszeniu Ordynacka.

Autor ponad 600 publikacji, w tym (wspólnie z córką Anną) książki Historia monetarna Polski (ISBN 83-88904-29-9, Warszawa 2003).

Wybrane publikacje

  • Grzegorz Wójtowicz, Anna Wójtowicz: Historia monetarna Polski. Warszawa: Twigger, 2003, s. 280. ISBN 83-8890-429-9. 
  • Grzegorz Wójtowicz, Anna Wójtowicz: Dlaczego nie jesteśmy bogaci? Dystans gospodarki polskiej do zachodnioeuropejskiej. Warszawa: CeDeWu, 2009, s. 152. ISBN 978-83-7556-228-6. 

Bibliografia

  • Nota biograficzna na stronie NBP. [dostęp 17 czerwca 2009]
  • acw, Wspomnienie. Prezes z przygodami, “Rzeczpospolita” nr 140 z 17 czerwca 2009, s. B12

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *