Jan SzymczakJan Kazimierz Szymczak (ur. 3 stycznia 1946 w Kucharach) – polski historyk.

Życiorys

Studia historyczne na Uniwersytecie Łódzkim ukończył w 1970. Doktorat obronił w 1977, a habilitację w 1990. Tytuł naukowy profesora otrzymał w 2005.

Specjalizuje się w historii średniowiecznej Polski. Pełnił funkcje zastępcy przewodniczącego Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk, wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz kierownika katedry Historii Polski Średniowiecznej Uniwersytetu Łódzkiego. W przeszłości zajmował stanowiska: prodziekana ds. nauczania (1991–1996) i dziekana (1996–2002) Wydziału Filozoficzno-Historycznego tej uczelni.

Jego uczniami są m.in. Tadeusz Grabarczyk, Anna Kowalska-Pietrzak i Marek Adamczewski

Publikacje

  • Grody w Polsce środkowej i zachodniej w okresie rozbicia dzielnicowego (1980)
  • Produkcja i koszty uzbrojenia rycerskiego w Polsce XIII-XV w[ieku] : [praca habilitacyjna] (1989)
  • Początki broni palnej w Polsce (1383–1533) (2004)
  • Pojedynki i harce, turnieje i gonitwy: walki o życie, cześć, sławę i pieniądze w Polsce Piastów i Jagiellonów (2008)
  • Uniejowskie strony : karty z przeszłości odległej, nieznanej i bliskiej Gminy Uniejów (2008)

Źródła

  • Jan Szymczak w bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI)
  • Katalog Biblioteki Narodowej
  • Sylwetka na stronie Instytutu Historii UŁ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *