Janusz ZiółkowskiJanusz Aleksander Ziółkowski (ur. 6 kwietnia 1924 w Sosnowcu, zm. 5 kwietnia 2000) – polski socjolog (prof. dr. hab nauk socjologicznych), działacz społeczny, senator I kadencji, szef Kancelarii Prezydenta.

Życiorys

W latach 1936–1939 uczył się w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Sosnowcu. Maturę zdał wiosną 1945 w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Sosnowcu. Był absolwentem Uniwersytetu Poznańskiego oraz London School of Economics and Political Science. Po II wojnie światowej rozpoczął pracę w Miejskiej Radzie Narodowej w Poznaniu.

W 1956 został adiunktem na Wydziale Socjologicznym UAM. W 1972 uzyskał tytuł profesora nauk humanistycznych. Pracował na placówkach UNESCO w New Delhi i Paryżu, w Radzie Europy. W 1981 został demokratycznie wybrany na rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jednak już w następnym roku został usunięty z tego stanowiska przez ówczesne władze komunistyczne.

W 1989 brał po stronie “Solidarności” udział w obradach Okrągłego Stołu w podzespole do spraw nauki, oświaty i postępu technicznego. Był członkiem Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie. W wyborach parlamentarnych został senatorem I kadencji z ramienia KO. Zasiadał w Obywatelskim Klubie Parlamentarnym. W latach 1991–1992 był sekretarzem stanu do spraw stosunków międzynarodowych w Urzędzie Rady Ministrów (poprzednik KPRM), od listopada 1991 był p.o. szefa Kancelarii Prezydenta, a od marca 1992 do maja 1995 szefem tego urzędu.

Odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski (1995).

Życie prywatne

Mąż Hanny z domu Matuszewskiej, ojciec pięciorga dzieci, w tym Adama i Marka Ziółkowskiego.

Wybrane publikacje

Janusz Ziółkowski był autorem około 130 prac naukowych z dziedzin takich jak socjologia miasta, rozwój gospodarczy, religia, demografia. Opublikował m.in.:

  • Sosnowiec – drogi i czynniki rozwoju miasta przemysłowego (1960),
  • Urbanizacja, miasto, osiedle (1965),
  • Poznań – społeczno-przestrzenne skutki industrializacji (red.; 1967),
  • Socjologia i planowanie społeczne (red.; 1972),
  • Czym jest dla Ciebie miasto Poznań? (red.; 1984).
Poprzednik
Benon Miśkiewicz
Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
1981–1982
Następca
Zbigniew Radwański

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *