Jerzy ZdrzałkaJerzy Zdrzałka (ur. 1 sierpnia 1953 w Piasecznie) – polski ekonomista, menedżer, samorządowiec, były wiceminister budownictwa i finansów.

Życiorys

Ukończył studia wyższe w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. Na tej samej uczelni uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych. Od 1976 do 1997 pracował jako nauczyciel akademicki na tejże uczelni (przemianowanej następnie na Szkołę Główną Handlową). Był doradcą w Najwyższej Izba Kontroli i Ministerstwie Finansów. Od 1991 do 1992 pełnił funkcję podsekretarza stanu i sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, od lutego do października 1992 był sekretarzem stanu w resorcie finansów.

Po odejściu z administracji rządowej obejmował szereg funkcji w radach nadzorczych i zarządach instytucji finansowych. Był członkiem zarządu i p.o. prezesa zarządu Powszechnego Banku Kredytowego, członkiem zarządu Polskiego Banku Inwestycyjnego. Od 1998 do 1999 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Banku Pekao, przewodniczył radzie nadzorczej KGHM Polska Miedź. W 2000 przez około pół roku kierował zarządem Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń. W latach 2001–2003 zajmował stanowisko dyrektorskie w portugalskim BCP. Zasiadał też w kolejnych radach nadzorczych (m.in. Banki Millennium). Od 2006 do 2008 prezesował zarządowi J.W. Construction. Później zajął się działalnością konsultingową.

Na początku lat 90. związany z Porozumieniem Centrum, w 1991 z ramienia komitetu wyborczego tej partii kandydował bez powodzenia do Sejmu. Przez trzy kadencje (do 2002) był radnym miejskim Wesołej, stał też na czele tej rady.

W 2011 prezydent Bronisław Komorowski odznaczył go Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *