Josef LenzelJosef Lenzel (ur. 21 kwietnia 1890 we Wrocławiu, zm. 3 lipca 1942 w KL Dachau) – był niemieckim ksiądzem rzymskokatolickim, przeciwnikiem narodowego socjalizmu. Bronił praw i godności maltretowanych polskich robotników przymusowych, za co został zamęczony w niemieckim obozie koncentracyjnym.

Życiorys

W 1911 rozpoczął studia teologiczne w Uniwersytecie Wrocławskim. 3 czerwca 1915 przyjął święcenia kapłańskie w katedrze wrocławskiej. Zaraz po wyświęceniu został wikarym w Wołowie, a od 1916 był wikarym w Berlinie-Pankow. W 1929 został rektorem, a w 1930 tytularnym proboszczem parafii św. Marii Magdalena w Berlinie-Niederschönhausen. Podczas II wojny światowej w swojej parafii był duszpasterzem polskich robotników przymusowych, jednak charakter pomocy i troska, jaką im okazywał kapłan, zwróciła uwagę miejscowych władz nazistowskich. 7 stycznia 1942 podczas przygotowań do nabożeństwa dla Polaków został aresztowany przez Gestapo i wysłany do niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Dachau. Tam 3 lipca 1942 na skutek okrutnego traktowania i wyczerpania organizmu zmarł.

Pamięć

  • Tablica pamiątkowa w krypcie Katedry św. Jadwigi Śląskiej w Berlinie-Mitte,
  • Tablica pamiątkowa umieszczona na symbolicznym nagrobku ku czci Josefa Lenzla stoi przed parafią św. Marii Magdaleny w Berlinie-Niederschönhausen,
  • W Berlinie w dzielnicy Pankow-Niederschönhausen została nazwana jego imieniem ulica Pfarrer-Lenzel-Straße.

Bibliografia

  1. Karl-Joseph Hummel, Christoph Kösters: Zwangsarbeit und Katholische Kirche 1939-1945. Paderborn: Verlag Ferdinand Schöningh, 2008. ISBN 978-3-506-75689-3.  (niem.)
  2. Heinz Kühn: Blutzeugen des Bistums Berlin: Erich Klausener, Bernhard Lichtenberg, Carl Lampert, Friedrich Lorenz OMI, Herbert Simoleit, Rudolf Mandrella, Albert Hirsch, Alfons M. Wachsmann, Max J. Metzger, Karl H. Schäfer, Josef Lenzel, Albert Willimsky, August Froehlich. Berlin: Morus-Verlag, 1952.  (niem.)
  3. Oskar Feige. Joseph Lenzel. „Petrusblattt”. Nr 26÷28, 29 czerwca–13 lipca 1947. Berlin: Morus-Verlag (niem.). 
  4. Ursula Pruss: Erzbistum Berlin. Pfarrer Josef Lenzel. W: Helmut Moll: Zeugen für Christus. Das deutsche Martyrologium des 20. Jahrhunderts. Paderborn: Verlag Ferdinand Schöningh na zamówienie Konferencji Episkopatu Niemiec, 1999, s. 101÷103. ISBN 978-3-506-75778-4.  (niem.)
  5. Kurt Willig. Berliner Priester im Konzentrationslager. „Petrusblattt”. Nr 4, 23 grudnia 1945. Berlin: Morus-Verlag (niem.). 

Linki zewnętrzne

  • Witryna biskupstwa w Münsterze: Biografia ks. Josefa Lenzla (niem.)
  • Witryna arcybiskupstwa berlińskiego: Wspomnienie ks. Josefa Lenzla jako ofiary nazizmu (niem.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *