Kazmierz SopuchKazimierz Sopuch (ur. 1 kwietnia 1933 w Jaworach koło Ostrołęki) – polski poeta.

Ukończył Wydział Filozoficzny na KUL. W 1977 roku uzyskał stopień doktora za rozprawę Przemiany społeczne na ziemi kościerskiej w okresie Polski Ludowej a uczestnictwo w kulturze. W 1985 roku został doktorem habilitowanym za rozprawę Postawy wobec życia i wybór wartości a struktura społeczna. Jako poeta debiutował w 1956 roku na łamach dziennika “Słowo na Warmii i Mazurach”. W 1968 roku otrzymał nagrodę Czerwonej Róży za fragmenty poematu Rwanie lnu. Od 1960 roku mieszkał w Gdańsku. Jest profesorem, pracownikiem naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Twórczość poetycka

  • My dwoje
  • Wyjść z cienia
  • Rwanie lnu
  • Astry
  • Oswoić ptaka
  • Gleba

Bibliografia

  • Lesław Bartelski M.: Polscy pisarze współcześni, 1939-1991: Leksykon. Wydawn. Nauk. PWN. ISBN 83-01-11593-9. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *