Krzysztof Zaręba (polityk)Krzysztof Zaręba (ur. 6 stycznia 1939 w Nałęczowie) – polski polityk, geograf, były wojewoda gorzowski i były wiceminister środowiska.

Życiorys

Wykształcenie i praca zawodowa

Urodził się w rodzinie kolejarzy. Ukończył studia na Wydziale Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego, następnie studia podyplomowe w Szkole Głównej Planowania i Statystyki oraz na Uniwersytecie Warszawskim.

Odbył staż zawodowy w ACTIM w Paryżu. Pracował później w Wojewódzkiej Pracowni Planów Regionalnych w Kielcach, a następnie przez 13 lat kierował zakładem “Geoprojekt”. W latach 1983–1985 sprawował urząd wiceprezesa Urzędu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, był również Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska (1984–1988).

Działalność polityczna

We wrześniu 1988 uzyskał nominację na wojewodę gorzowskiego z ramienia Stronnictwa Demokratycznego, urząd sprawował do kwietnia 1991. W momencie nominacji był jedynym członkiem SD zajmującym stanowisko wojewody.

W latach 1981–1985 i 1989–1991 zasiadał w Prezydium CK SD. W 1990 był przez kilka miesięcy wiceprzewodniczącym CK, a w 1991 wiceprzewodniczącym Prezydium Rady Naczelnej SD. W wyborach parlamentarnych 1991 bez powodzenia ubiegał się o mandat posła w okręgu gorzowsko-pilskim. Później działał w Unii Pracy, z ramienia której ubiegał się bezskutecznie o mandat posła w wyborach w 1997 w województwie gorzowskim.

W 2001 Leszek Miller powołał go na stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska i Głównego Inspektora OŚ. Od 27 października 2006 do 19 listopada 2007 z rekomendacji Samoobrony RP był sekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska i pełnomocnikiem rządu ds. alternatywnych źródeł energii. Pełni obowiązki członka zarządu spółki prawa handlowego.

Odznaczenia

Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz odznaką “Za zasługi dla Kielecczyzny”.

Źródła

  • Kto jest kim w Polsce: informator biograficzny, “Interpress”, Warszawa 1989, s. 1517
  • SD-owcy z pierwszych stron gazet, “Myśl Demokratyczna” nr 2, listopad 1988, s. 35
  • Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy, Warszawa 1991

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *