Leon TroniewskiLeon Andrzej Troniewski (ur. 7 października 1938 w Nowogródku) – polski profesor, wykładowca akademicki, samorządowiec, specjalista w zakresie inżynierii chemicznej.

Życiorys

W 1956 ukończył liceum ogólnokształcące w Gliwicach, a w 1963 studia na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym Politechniki Śląskiej. W tym samym roku podjął pracę w Katedrze Inżynierii Chemicznej i Konstrukcji Aparatury na tej uczelni. W 1970 uzyskał stopień naukowy doktora na podstawie pracy Odparowanie przy wymuszonym przepływie pierścieniowym, objął stanowisko adiunkta, a następnie wyjechał do Niemiec jako stypendysta Fundacji im. Aleksandra von Humboldta. W 1977 na podstawie rozprawy Metoda obliczania procesu odparowania w rurach w obszarze konwekcyjnym został doktorem habilitowanym. W 1988 otrzymał tytuł profesora nauk technicznych.

Od 1974 pozostał zawodowo związany z Wyższą Szkołą Inżynierską w Opolu, przekształconą następnie w Politechnikę Opolską. W 1984 krótko był zastępcą dyrektora Instytutu Budowy Maszyn. Pełnił później funkcję dziekana Wydziału Mechanicznego oraz kierownika Katedry Inżynierii Procesowej.

Opublikował m.in. dwie monografie i szereg artykułów naukowych, jest autorem ponad dziesięciu patentów. Obejmował funkcje przewodniczącego rady naukowej Instytut Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk, w 1991 wszedł w skład rady redakcyjnej kwartalnika “Inżynieria Chemiczna i Procesowa”.

W latach 90. był przez dwie kadencje radnym Opola i przewodniczącym sejmiku samorządowego. Od 1998 do 2002 zasiadał w sejmiku opolskim (z ramienia Unii Wolności), będąc jego wiceprzewodniczącym.

Uhonorowany m.in.Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Źródła

  • Nota biograficzna na stronie Sekcji Mechaniki Płynów Komitetu Mechaniki PAN. [dostęp 8 maja 2010].
  • Leon Troniewski w bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 8 maja 2010].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *