Lesław LechLesław Lech (ur. 19 lipca 1947 w Książnicach) – polski polityk, przedsiębiorca, poseł na Sejm X kadencji. Były wiceprzewodniczący i sekretarz generalny Stronnictwa Demokratycznego, współzałożyciel i przewodniczący Zjednoczenia Demokratycznego.

Życiorys

Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Gdowie w Małopolsce. W 1970 został absolwentem Wydziału Historii na Uniwersytecie Wrocławskim. Studiował również podyplomowo organizację i zarządzanie w jednostkami gospodarczymi w Akademii Ekonomicznej. Pracował jako nauczyciel historii, m.in. w IX Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu. Od 1970 był działaczem Stronnictwa Demokratycznego. Z ramienia SD sprawował przez dwie kadencje funkcję wiceprzewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu (1984–1990). Był również wiceprzewodniczącym Wojewódzkiego Komitetu SD we Wrocławiu.

W wyborach w 1989 uzyskał mandat posła na Sejm X kadencji w okręgu Wrocław-Krzyki – w II turze wygrał z Henrykiem Swinarskim. Pracował w Komisjach Spraw Zagranicznych i Mniejszości Narodowych, był także przewodniczącym Klubu Poselskiego SD (1990–1991). W wyborach w 1991 bez powodzenia ubiegał się o reelekcję w okręgu Wrocław z listy SD. W wyborach w 1993 kandydował na senatora w województwie wrocławskim, a w wyborach w 2001 ponownie na posła w okręgu wrocławskim z listy SLD-UP. W 2001 był jednym ze zwolenników podjęcia przez SD wyborczej współpracy z SLD i UP.

Po odejściu ze stanowiska prezesa Rafała Szymańskiego pełnił w latach 1993–2002 obowiązki wiceprzewodniczącego partii, następnie zasiadał w Radzie Naczelnej SD. Przez cały okres III RP przewodniczył Dolnośląskiej Radzie Regionalnej (DRR). Redagował również ukazujący się w latach 1992–2004 “Biuletyn Stronnictwa Demokratycznego”. W 2009 został jednym z liderów wewnątrzpartyjnej opozycji wobec przywództwa Pawła Piskorskiego. Ostatecznie w 2011 sąd uznał racje wybranego w 2009 przewodniczącego, zaś Lesław Lech z grupą innych działaczy założył stowarzyszenie Zjednoczenie Demokratyczne, którego został przewodniczącym. W wyborach parlamentarnych w 2011 znalazł się na liście kandydatów Polskiego Stronnictwa Ludowego do Sejmu w okręgu wrocławskim (formalnie jako bezpartyjny).

Prowadzi własną działalność gospodarczą na Dolnym Śląsku. W latach 1991–1996 był przewodniczącym Wojewódzkiego Komitetu Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia.

Odznaczony Srebrnym i Brązowym Medalem im. Jana Kilińskiego.

Źródła

  • Lesław Lech, w: Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej 1989–1991, Warszawa 1991, s. 177
  • Nota biograficzna na blogu Lesława Lecha. [dostęp 2011-08-28].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *