Maciej ŻyliczMaciej Żylicz (ur. 21 września 1953 w Gdańsku) – polski biochemik i biolog molekularny, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, doradca społeczny Prezydenta RP.

Jest absolwentem fizyki doświadczalnej i biologii na Uniwersytecie Gdańskim. W 1979 uzyskał stopień doktora nauk przyrodniczych z zakresu biochemii na Akademii Medycznej w Gdańsku. W 1986 habilitował się z zakresu biologii molekularnej na Uniwersytecie Gdańskim. W 1992 otrzymał tytuł profesora nauk przyrodniczych. Od 1980 do końca lat 90. zawodowo związany z UG, m.in. jako prorektor ds. nauki (w latach 1990–1993). W 1999 został kierownikiem Zakładu Biologii Molekularnej w warszawskim Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej. Specjalizuje się w biologii molekularnej, prowadząc badania nad białkami szoku cieplnego.

Został członkiem krajowych i zagranicznych organizacji naukowych, w tym członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk. Przez rok kierował Komisją Badań Podstawowych w Komitecie Badań Naukowych. 3 listopada 2010 objął stanowisko społecznego doradcy prezydenta Bronisława Komorowskiego.

Odznaczenia i wyróżnienia

W 2008 odznaczony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W 1992 otrzymał Nagrodę Naukową Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza, a w 2007 tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego.

Źródła

  • Maciej Żylicz w bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI)
  • Nota biograficzna na stronie FNP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *