Małgorzata SinicaMałgorzata Grażyna Sinica – instruktorka harcerska w stopniu harcmistrzyni, od 9 września 2007 Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego.

Wykształcenie

Z wykształcenia magister farmacji, I stopień specjalizacji z farmakologii, absolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku, studiów podyplomowych „Trening Kadr Menedżersko-Kierowniczych” na Politechnice Gdańskiej oraz studiów podyplomowych „Kierownik Projektów Unijnych” w Agencji Rozwoju Pomorza. Zawodowo pracuje na stanowisku regionalnego kierownika sprzedaży dużej firmy farmaceutycznej.

Działalność harcerska

Od 1987 instruktorka Związku Harcerstwa Polskiego. Komendantka Hufca ZHP Gdańsk-Śródmieście, członek komendy Chorągwi Gdańskiej ZHP, współtwórczyni i instruktorka komendy Szkoły Instruktorskiej Chorągwi Gdańskiej ZHP „Macierzysta Akademia Kształcenia”.

W latach 1997-2005 członkini Rady Naczelnej ZHP. Jako członkini komisji programowo–metodycznej Rady Naczelnej ZHP współtworzyła między innymi nowy system metodyczny ZHP oraz system stopni instruktorskich. Uczestniczyła w pracach zespołu opracowującego „Strategię rozwoju ZHP do 2009 r.”.

9 września 2007 wybrana została przez XXXV Zjazd Nadzwyczajny ZHP na funkcję Naczelnika ZHP. Ponownie wybrana na tę funkcję przez XXXVI Zjazd ZHP w dniu 5 grudnia 2009.

W 2010 hm. Małgorzata Sinica wygrała konkurs zorganizowany przez redakcję miesięcznika „Dyrektor Szkoły” i została wyróżniona tytułem Osobowość Polskiej Edukacji.

Źródła

  • Biografia na stronach ZHP

Poprzednik
Teresa Hernik
WikiProject Scouting fleur-de-lis bronze.svg Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego
od 2007
WikiProject Scouting fleur-de-lis bronze.svg  
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *