Marian ŻenkiewiczMarian Żenkiewicz (ur. 17 marca 1945 w Toruniu) – polski polityk, specjalista inżynierii materiałowej, profesor i prorektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, poseł na Sejm X, I i II kadencji, senator IV i V kadencji.

Życiorys

W 1965 ukończył Liceum Ogólnokształcące w Żninie. Studiował na Politechnice Gdańskiej (ukończył w 1971 Wydział Elektryczny) oraz na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (ukończył w 1977 Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii). W 1977 uzyskał na Politechnice Gdańskiej stopień doktora nauk technicznych. Pracował naukowo na Politechnice Gdańskiej (1971–1972), następnie był głównym energetykiem w Zakładach Włókien Sztucznych “Elana” w Toruniu. Od 1976 był związany z Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Maszyn i Urządzeń Chemicznych “Metalchem” w Toruniu (kolejno jako kierownik wydziału, zastępca dyrektora ds. badawczo-wdrożeniowych, w latach 1981–1990 dyrektor); przewodniczył również Radzie Naukowej tego ośrodka (także po przekształceniu w Instytut Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych “Metalchem”). Odbył staże w Zakładach Neckarwerke w Stuttgarcie i Rexroth we Frankfurcie nad Menem. W 1990 habilitował się na Politechnice Śląskiej (rozprawa Modyfikacja adhezyjnych właściwości warstwy wierzchniej folii polietylenowej metodą wyładowań niezupełnych). W 1983 ukończył Podyplomowe Studium Organizacji i Zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim.

W 1992 został mianowany profesorem nadzwyczajnym w Zakładzie Technologii i Materiałoznawstwa Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. W 2002 otrzymał tytuł profesora zwyczajnego (już po przekształceniu uczelni w Akademię Bydgoską im. Kazimierza Wielkiego). Od 2005 pełni funkcję prorektora Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego (ds. nauki i współpracy z zagranicą).

Działał w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, następnie wchodził w skład władz lokalnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej, m.in. przewodniczył radzie powiatowej w Toruniu. W latach 1989–1997 zasiadał przez trzy kadencje w Sejmie, następnie w latach 1997–2005 przez dwie kadencje w Senacie, reprezentując okręgu toruńskim. W V kadencji (2001–2005) przewodniczył Komisji Nauki, Edukacji i Sportu. Z ramienia Senatu był również obserwatorem w Parlamencie Europejskim i od maja do lipca 2004 pełnił mandat posła w Parlamencie Europejskim (do czasu zakończenia ówczesnej kadencji). W 2005 nie ubiegał się o reelekcję. Został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz odznaką honorową “Zasłużony dla miasta Torunia”.

Był akademickim mistrzem Polski w biegach długich, w latach 90. mistrzem Polski weteranów. Pełnił funkcję wiceprezesa Polskiego Związku Weteranów Lekkiej Atletyki.

W pracy naukowej specjalizuje się w przetwórstwie polimerów. Ogłosił ponad 200 publikacji (w tym 5 książek), jest autorem lub współautorem 16 patentów (m.in. “Sposób aktywowania powierzchni folii tworzywowej i urządzenie do aktywowania folii tworzywowej”, “Binarny układ sterowania procesami przemysłowymi”). Należy m.in. do Polymer Processing Society, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa.

Żonaty (żona Wiesława), ma dwie córki Małgorzatę i Katarzynę.

Źródła

  • Krystyna Kwaśniewska, Mieczysław Rak, Naukowcy Bydgoszczy. Słownik biograficzny, Instytut Wydawniczy “Świadectwo”, Bydgoszcz 1994

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *