Michael Graf von MatuschkaMichael hrabia von Matuschka (ur. 29 września 1888 r. w Świdnicy, zm. 14 września 1944 r. w Berlinie) – Sługa Boży,niemiecki hrabia, prawnik, polityk, członek Partii Centrum i uczestnik nieudanego zamachu 20 lipca na Adolfa Hitlera.

Życiorys

Urodził się w 1888 r. w Świdnicy, w czesko-śląskiej rodzinie arystokratycznej. Studiował prawo na uniwersytetach w Lozannie, Monachium i we Wrocławiu. Po pomyślnie zdanym egzaminie państwowym z prawa we Wrocławiu i obronie pracy doktorskiej zatytułowanej Parlamentarna wolność słowa i obowiązki świadków w 1910 r., odbywał praktykę referendarza.

W czasie I wojny światowej został zmobilizowany i wysłany na front jako podporucznik do śląskiego pułku huzarów. W 1915 został ranny w walkach z Rosjanami i dostał się do niewoli. Przebywał w obozie jenieckim na Syberii w Krasnojarsku, z którego uciekł w 1918. Opisał ją następnie w raporcie zatytułowanym Powrót z Syberii.

Po zakończeniu działań wojennych w 1918, został wyróżniony wysokimi odznaczeniami wojskowymi za wyprowadzenie z frontu swojej jednostki bez strat do Niemiec. Zdał drugi egzamin państwowy i zamieszkał w Münster, a potem w Warendorf w Westfalii.

W 1919 przeniósł się na Górny Śląsk do powiatu pszczyńskiego, gdzie pracował jako urzędnik państwowy a w 1923 do Opola, gdzie został mianowany starostą miejscowego powiatu ziemskiego. Zasłynął on wtedy w zakresie rozwoju placówek kulturalno-oświatowo-kościelnych oraz w budownictwie nowych mieszkań, jako obrońca praw biednych obywateli oraz rzecznik współpracy polsko-niemieckiej na Śląsku. W 1932 został wybrany posłem z listy Centrum do pruskiego Landtagu. Mandat ten sprawował niespełna rok do czasu rozwiązania landtagu przez nazistów. W tym samym roku został pozbawiony funkcji landrata za niewywieszenie flagi ze swastyką nad opolskim starostwem.

W 1934 otrzymał pracę w miejskim wydziale pruskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. W 1936 został przeniesiony do Wrocławia, gdzie objął stanowisko w Prezydium Prowincji Śląskiej, pracując u boku nadprezydentów: Petera Grafa Yorcka von Wartenburga oraz Fritza-Dietlofa Grafa von der Schulenburga, z którym Matuschka się zaprzyjaźnił. W 1941 został przeniesiony po wydzieleniu Prowincji Górnośląskiej do Katowic, awansując w grudniu tego roku na urząd dyrektora oddziału Ministerstwa Gospodarki Narodowej, mimo iż nie chciał nadal wstąpić w szeregi NSDAP.

Za sprawą kontaktów z Schulenburgiem oraz jego wieloletnimi przyjaciółmi: Hansem Lukaschkiem i Paulusem van Husenem wstąpił do opozycji antyhitlerowskiej skupionej w tzw. Kręgu z Krzyżowej. Pod koniec lipca 1944 r. został aresztowany przez Gestapo za współudział w przygotowaniach do zamachu na Hitlera – Zamach 20 lipca. 14 września 1944 r. został skazany przez Trybunał Ludowy na karę śmierci. Wyrok wykonano tego samego dnia w berlińskim więzieniu Plötzensee, gdzie osadzono Matuschka.

Rodzina

Hrabia von Matuschka ożenił się w lutym 1930 z Pią Gräfin von Stillfried–Rattonitz, z którą miał trzech synów, urodzonych kolejno w: 1931 (Mario), 1932 (Victor) i 1934 (Michael) oraz jedną córkę – Elisabeth, urodzoną w 1936, która w 1960 wyszła za mąż za Dirka von Haeftena, syna Hansa Bernarda von Haeftena, również opozycjonisty wobec rządów Hitlera.

Proces beatyfikacyjny

Z inicjatywy społecznej Kuria Biskupia diecezji berlińskiej rozpoczęła proces beatyfikacyjny Michaela hrabiego von Matuschki, jako śląskiego świadka wiary i męczennika.

Bibliografia

  • Bogdan Snoch: Górnośląski Leksykon Biograficzny. Suplement do wydania drugiego. Katowice: Muzeum Śląskie, 2006, s. 77, 78. ISBN 83-60353-11-5. 
  • H. Groß, Michael Graf von Matuschka, [w:] Bedeutende Oberschlesier, Dülmen 1995.
  • Michael Graf von Matuschka, [w:] Deutsche Biographische Enzyklopädie.
  • H-L. Abmeier, Michael Graf von Matuschka hingerichtet 1944, [w:] Archiv für schlesische Kirchengeschichte (Archiwa historii śląskiego Kościoła), t. 30, Hildesheim 1972, s. 124-154.
  • Zeugen für Christus, Das deutsche Martyrologium des 20. Jahrhunderts, pod red. H. Molla, t. 1, Paderborn 2001, s. 632.

Linki zewnętrzne

  • Biografia Michaela von Matuschka w “Gazecie Oławskiej
  • Centrum pamięci o niemieckim ruchu oporu przeciw nazizmowi: Biografia Michaela hrabiego von Matuschka (ang.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *