Mieczysław ŁubińskiMieczysław Łubiński (ur. 6 września 1921 w Warszawie, zm. 20 maja 2004) – prof. dr habilitowany, specjalista budownictwa lądowego, w szczególności w dziedzinie oceny niezawodności oraz zmęczenia konstrukcji, poseł na Sejm PRL VIII kadencji.

Życiorys

W 1946 ukończył studia na Politechnice Warszawskiej. Obronił doktorat w 1955, w 1962 habilitował się; w 1968 został mianowany profesorem nadzwyczajnym, w 1972 profesorem zwyczajnym. Od 1977 członek korespondent PAN, później członek rzeczywisty.

Od 1951 związany z Politechniką Warszawską, od 1968 wieloletni profesor tej uczelni. W latach 1969–1970 był prorektorem, a w okresie 1970–1973 rektorem uczelni.

Projektował i nadzorował realizację m.in. odbudowy Warszawskiego Węzła Kolejowego PKP, rozbudowy Huty Bankowej, Zakładów Przemysłu Bawełnianego w Zambrowie i Fastach, obiektów siłowni wodnych Zespołu Myczkowice, Brzeg Dolny i Koronowo, Rurociągu Naftowego Przyjaźń. Wieloletni dyrektor Międzyresortowego Instytutu Przemysłu Budowlanego w Warszawie.

Działacz Polskiego Związku Inżynierów Techników Budownictwa (w latach 1968–1970 wiceprzewodniczący), laureat nagród resortowych; członek Prezydium Obywatelskiego Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie. W latach 1974–1980 był zastępcą przewodniczącego Rady Narodowej miasta stołecznego Warszawy, a w latach 1980–1985 posłem na Sejm PRL. Odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim, Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz tytułem Zasłużony Nauczyciel PRL.

Autor i współautor ponad 160 prac naukowych, m.in. Wymiarowanie konstrukcji stalowych. Nowe metody (1956), Lekkie konstrukcje stalowe (1961), Konstrukcje metalowe (1966).

Mieczysław Łubiński został pochowany na cmentarzu w Gołąbkach.

Bibliografia

  • Kto jest kim w Polsce. Informator biograficzny. Edycja trzecia, Warszawa 1993
  • nekrolog w “Gazecie Wyborczej” z 22-23 maja 2004
  • Mieczysław Łubiński w bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI)

Poprzednik
Antoni Kiliński
Rektor
Politechniki Warszawskiej
1970–1973
Następca
Stanisław Pasynkiewicz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *