Mieczysław ZieleniewskiMieczysław Zieleniewski (1890-1970) – przemysłowiec.

Urodził się jako syn Leona Aleksandra Zieleniewskiego. Wykształcenie zdobył w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim, przed wybuchem I wojny światowej studiował tam nauki przyrodnicze. W okresie wojny wcielony do armii austriackiej, służył w oddziałach artylerii. Po wojnie kontynuował studia, w roku 1923 ukończył Wydział Mechaniczny Politechniki Lwowskiej. Od roku 1928 rozpoczyna pracę w koncernie Zjednoczone Fabryki Maszyn i Wagonów L. Zieleniewski i Fitzner-Gamper S. A., najpierw jako główny mechanik w fabryce w Sanoku, a później jako dyrektor fabryki w Dąbrowie Górniczej. Obowiązki dyrektora pełnił do wybuchu II wojny światowej. Po wojnie, do roku 1961 pracował w “Miastoprojekcie” w Krakowie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *