Piotr Krzysztof MarszałekPiotr Krzysztof Marszałek (ur. 15 listopada 1959 w Lesznie) – polski prawnik i wykładowca, działacz polityczny związany z Wrocławiem.

Życiorys

W młodości działał w harcerstwie. Po ukończeniu II Liceum Ogólnokształcącego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu studiował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, uzyskując magisterium w 1984. W czasie studiów aktywnie działał społecznie, był m.in. członkiem Uczelnianego Komitetu Strajkowego oraz Uczelnianej Komisji ds. Referendum w sprawie zmiany nazwy Uniwersytetu (im. Bieruta), jak również działaczem Związku Młodzieży Demokratycznej SD (1980–1982). W latach 80. pracował jako asystent w Instytucie Państwa i Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz w Stronnictwie Demokratycznym (pod koniec lat 80. był przewodniczącym MK SD oraz członkiem Prezydium WK SD, od 1989 przewodniczącym Centralnej Komisji Rewizyjnej). Zasiadał w Miejskiej Radzie Narodowej z ramienia SD, będąc jej wiceprzewodniczącym (1988–1990). W latach 90. był m.in. dyrektorem oddziału Prosper–Banku we Wrocławiu oraz prezesem zarządu w jednej z firm konsultingowych.

W 1993 obronił doktorat na temat Rada Obrony Państwa z 1920 r. Studium prawno-historyczne. Jednocześnie ukończył studia podyplomowe z dziedziny bankowości na Uniwersytecie Warszawskim (1993) oraz w zakresie rachunkowości na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (1996). W 2004 podjął pracę w Dolnośląskiej Szkole Wyższej Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej jako adiunkt. Obecnie jest docentem w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie, gdzie prowadzi wykłady z dziedziny konstytucyjnego systemu organów państwowych i legislacji administracyjnej oraz seminaria dyplomowe z zakresu historii ustroju Polski oraz historii administracji. Od 2008 jest redaktorem naczelnym czasopisma naukowego Studia Lubuskie.

Od kwietnia 2009 stoi na czele struktur SD na Dolnym Śląsku. Jest członkiem Rady Naczelnej SD. Od 24 października 2009 w opozycji do Pawła Piskorskiego. W maju 2010 zrezygnował z pełnionych funkcji i wystąpił z SD.

Wybrane publikacje

  • Rada Obrony Państwa z 1920 roku : studium prawnohistoryczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1995.
  • Polskie prawo stanów szczególnych 1918-1939: wybór źródeł, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004.
  • Prawo Policji Państwowej w II Rzeczypospolitej 1915-1945. Wybór źródeł, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.
  • Komisja Spraw Ustrojowych Grabskiego w latach 1941-1942. Dokumenty i materiały, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.

Źródła

  • Nota biograficzna na stronie prywatnej
  • Lista publikacji naukowych na stronie Biblioteki Narodowej

Linki zewnętrzne

  • Piotr Krzysztof Marszałek – strona prywatna
  • Piotr Krzysztof Marszałek w bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *