Sergiusz SzarypkinSergiusz Szarypkin, Sergiej Szarypkin (ukr. Сергій Шарыпкин, w transkrypcji oficjalnej Serhiy Sharypkin, Serguey Sharypkin) (ur. 22 października 1941 w Semipałatyńsku, na obszarze dzisiejszego Kazachstanu) – ukraiński filolog klasyczny, językoznawca, historyk-starożytnik, wybitny specjalista z zakresu indoeuropeistyki i mykenologii, profesor zwyczajny Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kazimierza w Kielcach, filia w Piotrkowie Trybunalskim, redaktor naczelny czasopisma naukowego „Do-so-mo”.

Rodzina i wczesna młodość

Jest synem Jakowa Szarypkina, filozofa, nauczyciela akademickiego, i Olgi, nauczycielki języka angielskiego. Ród Szarypkinów pochodzi z Mordwy, natomiast rodzina matki ma polskie korzenie.

Urodził się w Kazachstanie, gdzie rodzice zostali przeniesieni w przededniu II wojny światowej. W 1945 Szarypkinowie osiedlają się we Lwowie, gdzie młody Sergiusz wyrasta na lwowiaka posługującego się z równą swobodą językiem ukraińskim, rosyjskim, jak i polskim.

Wykształcenie

Po ukończeniu szkoły (1958) studiował na Uniwersytecie im. Iwana Franko we Lwowie. Jego nauczycielem był prof. Salomon Lurje, rosyjski filolog klasyczny i jeden z twórców mykenologii. Studia ukończył w 1963 roku.

Kariera naukowa

 • W 1972 uzyskał stopień kandydata nauk (tj. doktora).
 • W 1990 uzyskał stopień doktora (czyli doktora habilitowanego).
 • W latach 1996-2001 pracował na etacie profesora nadzwyczajnego w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie, która następnie przekształciła się w Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
 • W 2000 uruchomił w Olsztynie naukowe czasopismo mykenologiczne “Do-so-mo”, które obecnie ukazuje się w Piotrkowie Trybunalskim. Do roku 2011 ukazało osiem tomów tego czasopisma.
 • W 2001 przebywał na stażu naukowym w Grecji jako stypendysta fundacji A. Onassisa.
 • Od roku 2002 pracuje na etacie profesora zwyczajnego w Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, filia w Piotrkowie Trybunalskim, która w marcu 2008 roku przekształciła się w Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny Jana Kochanowskiego.

Zainteresowania

Zainteresowania prof. S. Szarypkina dotyczą filologii klasycznej i językoznawstwa. Główne pola badawcze to:

 • mykenologia (filologia mykeńska), najdawniejsza epigrafika grecka;
 • pismo linearne B, zasady jego funkcjonowania.
 • cywilizacja egejska epoki brązu – aspekty polityczne i kulturowe;
 • katastrofy naturalne w dobie antycznej; wybuch wulkanu na Santorini;
 • kategoria przypadka w językach indoeuropejskich;
 • kategoria liczby, w tym zagadnienie liczby podwójnej;
 • łacińska terminologia medyczna;
 • geografia świata starożytnego; antyczne chorografie, itineraria, periplusy.
 • dzieje kultury antycznej;
 • historia filologii klasycznej i mykenologii.

Ważniejsze publikacje naukowe

Prof. Szarypkin publikuje prace naukowe w języku angielskim, francuskim, niemieckim, polskim, rosyjskim, ukraińskim i włoskim.

Publikacje książkowe

 • Pamjatniki drewniejszej greczeskoj pis’mennosti. Wwedienije w mikenologiju, ISBN 5-02-010895-2, Moskwa 1988: „Nauka” (współautorzy: A. A. Mołczanow, W. P. Nieroznak).
 • Współczesna łacińska terminologia medyczna. Podręcznik dla studentów (po ukraińsku), Lwów 2000.
 • Pomponiusza Meli Chorographia czyli Opis kręgu ziemi, Piotrków Trybunalski 2011, s. 245.

Artykuły naukowe (wybrane)

 • Instrumentalis Mycenaeus – Versuch einer Metatheorie, „Do-so-mo” 1, 2000, s. 25-36.
 • La disparition de l’instrumental en grec, „Do-so-mo” 3, 2001, s. 35-40.
 • O interpretacji tekstów linearnego pisma B, “Studia Graeco-Latina III”, Toruń 1999, s. 129-145.
 • Jeszcze raz o charakterze pisma linearnego B, CP 4, 2002, 31–45.
 • Instrumental-Ablative or Separative Locative?, „Do-so-mo” 4-5, 2002-2003, s. 91-107.
 • KN Nc 4484 and the Syntax of Mycenaean Cases, „Do-so-mo” 6, 2005, s. 127-142.
 • Accusativus przedmiotu wewnętrznego w języku starogreckim, „Do-so-mo” 7, 2007, s. 179-205.
 • Accusativus w języku Homera, [w:] A. Marchewka (red.), „Rem acu tangere”. Studia Interdisciplinaria ad Linguam et Litteras Graecorum Antiquorum Pertinentia, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008, s.29-41.
 • Irrelevant Phonetic Features and the Rules of the Linear B Script, [w:] “Pasiphae” 2 (2008): Coloquium Romanum. Atti del XII Colloquio Internazionale di Micenologia, Pisa – Roma 2008: Fabrizio Serra Editore, s. 735-752.
 • Mycenaean Dual Reconsidered, „Do-so-mo” 8, 2009, s. 69-76.
 • Ancient Greek and Indo-European Partitive Genitive in the Light of Finno-Ugric Evidence, „ Studia Indogermanica Lodziensia” 6, 2009, s. 113-141.

Linki zewnętrzne

Serhiy Sharypkin na stronie nauki polskiej

Bibliografia

 • Historia starożytna w Polsce. Informator, Warszawa 2009, s. 87-89 (tu pełna bibliografia za lata 2000-2009) (zob.).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *