Stanisław Leszczycki



Stanisław Marian Leszczycki (ur. 8 maja 1907 w Mielcu, zm. 17 czerwca 1996 w Warszawie) – polski geograf i działacz polityczny.

Życiorys

Ukończył Uniwersytet Jagielloński w 1930, w 1932 uzyskał na nim doktorat. Habilitacja w 1945. Mianowany profesorem zwyczajnym w 1954. Członek PPS w latach 1945–1948. W PZPR przez cały okres istnienia partii (1948–1990). Poseł do KRN w latach 1945–1947, a następnie do Sejmu Ustawodawczego (1947–1952). Podsekretarz stanu w MSZ w latach 1946–1950.

W latach 1968–1972 prezes Międzynarodowej Unii Geograficznej. W latach 1950–1979 redaktor naczelny Przeglądu Geograficznego. Doctor honoris causa Uniwersytetu Karola w Pradze (1970), Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (1977) i Uniwersytetu Warszawskiego (1987). Członek honorowy dziewiętnastu geograficznych towarzystw naukowych. Odznaczony wieloma orderami i medalami krajowymi i zagranicznymi. W 1998 jego imię nadano Instytutowi Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.

Bibliografia

  • http://www.igipz.pan.pl/wydaw/PRZEGLAD/2007/z3-4_2007.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *