Stanisław PasykStanisław Pasyk (ur. 16 sierpnia 1931 w Zamieściu) – polski kardiolog, nauczyciel akademicki, polityk, profesor doktor habilitowany.

Życiorys

Wykształcenie

W 1954 ukończył studia medyczne w Akademii Medycznej w Krakowie. W 1961 ukończył też studia podyplomowe na Uniwersytecie Harvarda. W 1964 uzyskał tytuł doktora nauk medycznych, a w 1973 habilitował. W 1985 otrzymał tytuł naukowy profesora.

Praca zawodowa

W 1954 został zatrdudiony w Klinice Chrób Wewnętrznych Akademii Medycznej w Krakowie. W latach 1962-1967 był kierownikiem Centralnej Międzyklinicznej Pracowni Hemodynamiki, a od 1970 do 1973 kierownikiem Samodzielnej Pracowni Diagnostyki Kardiologicznej Instytytu Pediatrii. W latach 1973-1975 był profesorem na Wydziale Kardiologii Klinicznej i Doświadczalnej Instytutu Maxa Plancka. W 1976 został wykładowcą Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, a w 1984 objął funkcję kierownika Kliniki Kardiologii na tej uczelni. Od 1976 do 1983 był dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Kardiologii w Zabrzu. Współpracował m.in. ze Zbigniewem Religą.

W latach 1961-1967 i 1984-1991 był specjalistą wojewódzkim ds. kardiologii w województwie katowickim, a w 1987 także w województwie opolskim. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Towarzystwa Internistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego, American Heart Association, European Society of Cardiology, International Society and Federation of Cardiology, American Physiological Society, New York Academy of Sciences oraz Paul Dudley White Cardiology Society at Harvard Medical School. W 1989 został przewodniczącym Społecznego Stowarzyszenia Kardiologicznego w Zabrzu.

Działalność polityczna

W wyborach parlamentarnych w 1997 oraz w wyborach w 2001 bez powodzenia kandydował do Senatu z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego. Następnie związał się z Samoobroną RP. Przed wyborami prezydenckimi w 2005 był przewodniczącym komitetu wyborczego Andrzeja Leppera. Został przez niego pozbawiony tej funkcji w trakcie kampanii.

Odznaczenia i wyróżenienia

W 1998, w uznaniu wybitnych osiągnięć w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej w dziedzinie medycyny, za zasługi dla rozwoju naukowej współpracy międzynarodowej, został odznaczony przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Otrzymał też m.in. odznakę „Za wzorową pracę w służbie zdrowia”, Order Honorowy „Laur 50-lecia ŚAM”, dwukrotnię Nagrodę Ministra Zdrowia oraz czterokrotnie nagrodę rekotra Akademii Medycznej w Krakowie.

Źródła

  • Nota biograficzna na stronie ŚUM
  • Stanisław Pasyk w bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *