Stanisław TrznadelStanisław Marian Trznadel (ur. 25 lutego 1889 w Brzesku – zm. 21 maja 1970 w Czeladzi) – polski lekarz, stypendysta Fundacji Rockefelera.

Ukończył jezuickie gimnazjum klasyczne w Bakowicach. Rozpoczęte w 1917 roku studia lekarskie we Lwowie porzucił, aby zaciągnąć się do Wojska Polskiego. Brał udział w wojnie z bolszewikami. Do rezerwy został przeniesiony w stopniu podporucznika. Dyplom lekarski uzyskał we Lwowie w 1925 roku. W 1927 roku został stypendystą Fundacji Rockefelera. Pracował we Lwowie, Tarnowie, Stanisławowie, Sosnowcu i Czeladzi.

Podczas II wojny światowej wystawiał fałszywe zwolnienia lekarskie robotnikom Kopalni Czeladź, które to wielokrotnie uratowały im życie. Dwukrotnie był za tę działalność aresztowany przez Gestapo, z opresji ratował go wtedy niemiecki dyrektor kopalni Stutzer. Po wojnie 20 lat pracował w poradni matki i dziecka w Czeladzi.

Zgodnie z jego ostatnią wolą, zebrana przez niego kolekcja sztuki została sprzedana, a uzyskane stąd środki zostały przekazane na cele fundacji imienia małżonków Trznadlów, finansującej stypendia młodych lekarzy.

W 1990 roku uchwałą Rady Miejskiej w Czeladzi jednej z ulic w dzielnicy Piaski nadano jego imię.

Literatura

  1. ‘Echo Czeladzi’ – miesięcznik samorządowy, nr 2/209, luty 2010, str.13.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *