Stefan BołoczkoStefan Bołoczko (ur. 28 stycznia 1935 w Grodnie, zm. 21 lipca 2006) – polski lekarz, poseł na Sejm PRL VIII kadencji.

Życiorys

Po II wojnie światowej przybył wraz z rodzicami do Mrągowa, gdzie uzyskał maturę. W latach 1951–1956 studiował w Akademii Medycznej w Gdańsku, uzyskując absolutorium. Od 1957 do 1962 pracował w Oddziale Chirurgii Ogólnej Szpitala Powiatowego w Mrągowie. W 1960 uzyskał I stopień specjalizacji w zakresie chirurgii ogólnej. Pracował następnie jako asystent w Klinice Chirurgii Urazowej Studium Doskonalenia Lekarzy w szpitalu Bielańskim w Warszawie, a w 1964 uzyskał specjalizację II stopnia z chirurgii urazowej.

W 1966 został doktorem nauk medycznych. We wrześniu tego samego roku powołany został na stanowisko adiunkta Kliniki Chirurgii Urazowej i Ortopedii CSK WAM w Warszawie. W 1970 został ordynatorem w nowo otwartym Szpitalu Wojewódzkim w Olsztynie, gdzie zorganizował Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej (który rozpoczął pracę 4 stycznia 1971). 26 marca 1972 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie chirurgii ortopedycznej na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. Niektóre aspekty polimerolastyki w operacjach wytwórczych stawów ze szczególnym uwzględnieniem zmian zniekształcających stawu biodrowego. W 1974 uzyskał II stopień specjalizacji w zakresie organizacji ochrony zdrowia. Od 1974 do 1990 zasiadał w Radzie Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku. Prowadził zajęcia ze studentami. Od 1975 do 1980 był dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie. W latach 1975–1986 był członkiem Krajowego Nadzoru Specjalistycznego do spraw ortopedii i traumatologii.

W 1980 uzyskał mandat posła na Sejm PRL VIII kadencji. Reprezentował Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą w okręgu Olsztyn. Zasiadał w Komisji Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska, Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej, Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu ustawy o Spółdzielniach i ich Związkach, Komisji Nauki i Postępu Technicznego, Komisji Oświaty, Wychowania, Nauki i Postępu Technicznego oraz w Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Kultury Fizycznej. Od 1983 do 1985 pełnił też funkcję wiceprzewodniczącego Społecznej Rady Zdrowia przy Ministrze Zdrowia i Opieki Społecznej.

W 1986 został profesorem nadzwyczajnym oraz członkiem zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego.

Był także członkiem komitetów redakcyjnych pism naukowych w zakresie ortopedii.

Zmarł 21 lipca 2006, pochowany został na Cmentarzu Komunalnym w Olsztynie.

Odznaczenia

W 2000 otrzymał tytuł honorowy “Osobowość Roku Warmii i Mazur” od Olsztyńskiego Klubu Biznesu. Uzyskał również Krzyż Oficerski oraz Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, liczne odznaczenia resortowe, tytuł “Zasłużony Lekarz”, Medal im. prof. Adama Grucy, a także Medal Edukacji Narodowej.

Źródła

  • Strona ze wspomnieniami o Stefanie Bołoczce
  • Strona sejmowa posła VIII kadencji

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *