Tadeusz ZielniewiczTadeusz Kazimierz Zielniewicz (ur. 1952 w Poznaniu) – polski historyk sztuki i konserwator zabytków architektury, od 16 lipca 2010 dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie.

Życiorys

Syn Kazimierza i Anny z domu Gładysz. Ukończył XI Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu w 1971. W 1976 skończył studia w Instytucie Historii Sztuki UAM, w 1985 skończył studia podyplomowe na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Był współzałożycielem teatru studenckiego w Poznaniu i jednym z organizatorów festiwalu Konfrontacje Młodego Teatru w Lublinie w latach 1976 i 1978. Był instruktorem do spraw kultury w Komitecie Wojewódzkim PZPR w Lublinie, od kwietnia 1982 do lutego 1987 był wojewódzkim konserwatorem zabytków w Lublinie, od 1987 do sierpnia 1995 był generalnym konserwatorem zabytków w Ministerstwie Kultury oraz dyrektorem Zarządu Muzeów. W latach 1988–1990 był członkiem Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. W 1995–1997 był kierownikiem biura stowarzyszenia Polskiej Rady Biznesu. Jako ekspert doradzał sejmowej komisji kultury. Od 1997–2003 był prezesem spółki Wejchert Investment. Doradzał dyrektorowi Zamku Królewskiego w Warszawie w sprawach pozyskiwania funduszy pomocowych UE. Został powołany na stanowisko dyrektora Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie przez ministra Waldemara Dąbrowskiego w lipcu 2005. W marcu 2007 odszedł z tego stanowiska na znak protestu przeciwko decyzji komisji konkursowej o wyborze projektu siedziby muzeum autorstwa Christiana Kereza. Od września 2007 jest prezesem zarządu spółki Wejchert Golf Club. Rzeczoznawca Ministra Kultury ds. zabytków, członek Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS), był założycielem, a obecnie członkiem honorowym Klubu Polskiej Rady Biznesu.

Osiągnięcia

Na stanowisku generalnego konserwatora zabytków zorganizował Państwową Służbę Ochrony Zabytków w formie scentralizowanej administracji konserwatorskiej. Otrzymał nagrodę Życie w architekturze oraz medal Ministra Kultury Zabytek zadbany za zrealizowanie projektu rewitalizacji Pałacu Sobańskich w Alejach Ujazdowskich w Warszawie. Za projekt adaptacji zabytkowej Starej Papierni w Konstancinie-Jeziornie otrzymał międzynarodowy medal Europa Nostra.

Wybrane publikacje

  • Regulacja ustawowa ochrony zabytków, [w:] Ochrona Zabytków, 1986, z. l,s.1-7.
  • (T.Z. z zespołem), Ocena stanu ochrony dóbr kultury – program działań do 2000 roku, Warszawa 1988
  • Ochrona dziedzictwa kulturowego w nowej sytuacji państwa, [w:] Wiadomości Konserwatorskie, R.V, z. 1-2 (12-13), s. 21,27-31.
  • Dziedzictwo kulturalne i naturalne drogą do wolności. Cultural and Natural Heritage on the Paths to Freedom, [w.] AURA, 1991 r., nr 5, s. 4-5.
  • Schematy dotyczące programowania, organizacji i finansowania ochrony dóbr kultury oraz struktury PSOZ, [w.] Kurier Konserwatorski, nr 2,1991, s. 24-28.
  • Poland, [w.] Masterworks of Manual Nature Preserving our World Heritage, Melbourne 1994, s. 283-288.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *