Łazarz (Szweć)

Łazarz, imię świeckie: Rostysław Szweć (ur. 22 kwietnia 1939 w Komarynie) – biskup Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego. Urodził się w rodzinie chłopskiej. Po ukończeniu szkoły podstawowej wstąpił jako posłusznik…

Sofroniusz (Juszczuk)

Sofroniusz (białorus. Сафроній – Safronij; ros. Софроний – Sofronij; imię świeckie: białorus. Сцяпан Пятровіч Юшчук – Sciapan Piatrowicz Juszczuk; ros. Степан Петрович Ющук – Stiepan Pietrowicz Juszczuk; ur. 4 kwietnia…

Prokl (Chazow)

Prokl, imię świeckie: Nikołaj Wasiljewicz Chazow (ur. 10 października 1943 w Leningradzie) – rosyjski biskup prawosławny. Po ukończeniu technikum i odbyciu zasadniczej służby wojskowej (1964–1967) wstąpił w 1970 do leningradzkiego…