Wacław Wierzbieniec

Wacław Maciej Wierzbieniec (ur.1963, w Jarosławiu ) – dr hab., polski historyk specjalizujący się w tematyce żydowskiej, prodziekan na Wydziale Socjologiczno-Historycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego, wcześniej pracownik naukowy w Katedrze Judaistyki, Uniwersytetu…