Jakub Wachtel

Jakub Wachtel (ur. 1902, zm. 1968 w Warszawie) – polski historyk żydowskiego pochodzenia, pułkownik Wojska Polskiego. Wykładowca polityczno-wychowawczy 1 Dywizji Piechoty w stopniu ppor. Był następnie zastępcą do spraw polityczno-wychowawczych…