Tomasz TokarskiTomasz Tokarski (ur. 1967 w Łodzi) – polski ekonomista.

Biografia

W okresie 1986–1991 studiował kierunek Cybernetyka Ekonomiczna i Informatyka na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Tytuł magistra ekonomii uzyskał w 1991 roku. W latach 1991–1997 jako asystent pracował w Katedrze Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego. W 1996 roku obronił dysertację pt. Postęp techniczny a wzrost gospodarczy w świetle wybranych modeli makroekonomicznych i uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych. W latach 1997–2003 jako adiunkt pracował w Katedrze Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego. W 2002 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk ekonomicznych. Jego praca habilitacyjna pt. Determinanty wzrostu gospodarczego w warunkach stałych efektów skali została opublikowana w tymże roku. Od 2003 roku pracuje na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, obecnie w Instytucie Ekonomii i Zarządzania. W 2007 roku został uhonorowany Nagrodą Naukową w dziedzinie ekonomii im. F. Skarbka za publikację pt. Statystyczna analiza regionalnego zróżnicowania wydajności pracy, zatrudnienia i bezrobocia w Polsce (2005). W 2009 roku uzyskał tytuł profesora nauk ekonomicznych.

Publikacje

  • Determinanty wzrostu gospodarczego w warunkach stałych efektów skali, 2002.
  • Wybrane modele podażowych czynników wzrostu gospodarczego, 2005.
  • Statystyczna analiza regionalnego zróżnicowania wydajności pracy, zatrudnienia i bezrobocia w Polsce, 2005.
  • Ekonomia matematyczna modele mikroekonomiczne, 2011.
  • Ekonomia matematyczna modele makroekonomiczne, 2011.

Ponadto autor i współautor około 50 artykułów w czasopismach naukowych dotyczących głównie wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i bezrobocia.

Bibliografia

  • Nota biograficzna na stronie Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
  • M.P. z 2010 r. Nr 6, poz. 51 – Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu tytułu profesora
  • biogram na stronie PWE

Linki zewnętrzne

  • Protokół Komisji w sprawie postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora dr hab. Tomaszowi Tokarskiemu, prof. nadzw. UJ w związku z przygotowanymi recenzjami dorobku naukowego, badawczego, dydaktycznego i organizacyjnego

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *