Waldemar ŻaglińskiWaldemar Żagliński (ur. 14 sierpnia 1935 w Warszawie, zm. 13 grudnia 1995 w Łodzi) – inżynier mechanik, łódzki turysta i krajoznawca, organizator turystyki narciarskiej.

Wykształcenie i praca zawodowa

Ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej. Pracował jako projektant w Biurze Projektowym “Chemitex” w Łodzi.

Pozazawodowa działalność społeczna

Do PTTK w Oddziale Łódzkim wstąpił w 1958 wiążąc się z turystyką i krajoznawstwem do końca życia. Uprawiał turystykę górską i narciarską. Od 1979 posiadał uprawnienia przodownika turystyki narciarskiej, od 1983 przodownika turystyki górskiej. Od 1977 Strażnik Ochrony Przyrody. Od 1980 Organizator Turystyki. W latach 1979 – 1989 Członek Komisji Narciarskiej Oddziału Łódzkiego PTTK. W latach 1979 – 1981 członek Wojewódzkiej Komisji Narciarskiej. W latach 1982 – 1984 wiceprezes Klubu Narciarskiego, od 1984 członek zarządu Klubu. Prezes Koła PTTK nr 13 przy Biurze Projektowo-Remontowym Przemysłu Lekkiego. Jego zasługą było wytyczenie i oznakowanie szlaków narciarskich w okolicach Łodzi. Był propagatorem turystyki narciarskiej w Łodzi, organizował różnorodne formy szkolenia, np. “Dzień na nartach z PTTK”, “Pierwsze kroki na nartach”, prowadził prelekcje propagujące turystykę narciarską i wyświetlał filmy o tematyce narciarskiej.

W latach 1980 – 1984 był kierownikiem rajdów Szlakiem Wyzwolenia Łodzi.

Odznaczenia

Srebrny Krzyż Zasługi (1982)

Miejsce spoczynku

Zmarł 13 grudnia 1995 w Łodzi. Pochowany na Starym Cmentarzu przy ul. Ogrodowej w Łodzi.

Informacja biograficzna

Słownik biograficzny łódzkich działaczy krajoznawstwa i turystyki część II, praca zbiorowa, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Oddziału im. Jana Czeraszkiewicza w Łodzi, Komisja Historii i Tradycji, Łódź 1996

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *