Walenty WańkowiczWalenty Wańkowicz herbu Lis (ur. 14 lutego 1799 w Kalużycach w powiecie ihumeńskim, zm. 12 maja 1842 w Paryżu) – pochodzący z mińszczyzny malarz romantyzmu.

Syn Melchiora Wańkowicza z Kałużyc. Pochodził z rodziny ziemiańskiej z guberni mińskiej. Studiował początkowo w Akademii Połockiej w Połocku, gdzie ukończył w 1817 roku edukację z wyróżnieniem, a następnie na Uniwersytecie Wileńskim u prof. Jana Rustema. Później kształcił się w malarstwie w Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu. Malował portrety utrzymane w ciepłej gamie barw. Do jego dorobku należą: obraz Adam Mickiewicz na Judahu skale oraz portrety Aleksandra Puszkina, Andrzeja Towiańskiego, Marii Szymanowskiej z Wołowskich, Antoniego Goreckiego, Karola Lipińskiego i obrazy alegoryczne.

Wujem Walentego Wańkowicza był polski poeta emigracyjny Antoni Gorecki.

Wańkowicz pochowany został na Cmentarzu Montmartre.

Muzeum

W Mińsku, w dawnym dworze Wańkowiczów, działa obecnie muzeum poświęcone artyście. Ponieważ budynek w czasach ZSRR pełnił funkcje mieszkalne, nie zachowały się żadne elementy wnętrza z epoki. Większość eksponatów, w tym obrazy Wańkowicza, zostały wypożyczone z muzeów w Warszawie.

Narodowość

Narodowość Walentego Wańkowicza jest obiektem sporu. Białorusini uważają go za artystę białoruskiego i w takim duchu została urządzona ekspozycja o nim w muzeum w Mińsku. Wśród Polaków natomiast rozpowszechniony jest pogląd o jego polskości. Reportażysta-podróżnik Marek A. Koprowski określa “białorutenizację” artysty mianem dziwnej i sztucznej. Jego zdaniem Wańkowicz w swojej twórczości nie czerpał nawet inspiracji z białoruskich motywów, natomiast to, że tworzył on na ziemi należącej obecnie do Białorusi nie znaczy, że można go przypisywać do białoruskiej kultury.

Bibliografia

  • Michał Domański: Walenty Wańkowicz – artysta i przyjaciel Mickiewicza, “Rota”, 1997 nr 4.
  • Jan Marek Giżycki, Materyały do dziejów Akademii Połockiej i szkół od niej zależnych, Druk. Anczyca, Kraków 1905
  • Marek A. Koprowski: Białoruś. Uparte trwanie polskości. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006, s. 270. ISBN 978-83-7441-409-8. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *