Władysław TarnawskiProf.dr.hab.Władysław Tarnawski (ur. 3 listopada 1885 w Przemyślu, zm. 4 kwietnia 1951 w Warszawie) – polski filolog anglista. Bratanek doktora Apolinarego Tarnawskiego.

Życiorys

W 1903 ukończył gimnazjum w Przemyślu, po czym podjął studia na Uniwersytecie Lwowskim, początkowo w zakresie filologii polskiej, zaś od 1908 – filologii angielskiej. W 1922 uzyskał habilitację na UJK. W latach 1924-1934 i 1937-1939 był profesorem filologii angielskiej na UJK.

Od 1928 był członkiem czynnym Towarzystwa Naukowego we Lwowie, w latach 1928-1935 sekretarzem Wydziału Filologicznego. W czasie pierwszej okupacji sowieckiej Lwowa (1939-1941) był kierownikiem katedry języka angielskiego na Uniwersytecie, zaś w czasie okupacji hitlerowskiej wykładał filologię angielską w ramach tajnego UJK i działał w konspiracyjnych strukturach Stronnictwa Narodowego we Lwowie. Po ponownym zajęciu Lwowa przez Armię Czerwoną podjął pracę na Uniwersytecie.

W 1945 zmuszony do wyjazdu ze Lwowa zamieszkał w Krakowie i od 16 października 1945 podjął wykłady na UJ. Podjął wówczas także aktywną działalność w konspiracji niepodległościowej (Komitet Ziem Wschodnich). 4 grudnia 1946 został za to aresztowany przez UB i uwięziony. Skazany na 10 lat więzienia zmarł w więzieniu na Mokotowie.

Grób własny znajduje się na Cmentarzu na Powązkach w Warszawie, a także symboliczny w Kwaterze “Na Łączce”. Pogrzeb Profesora odbył się potajemnie w obecności najbliższej rodziny, był kontrolowany przez UB.

Dorobek naukowy

  • “O polskich przekładach dramatów Szekspira” wyd. Kraków 1914r. stron 207
  • “Krzysztof Marlowe. Jego życie, dzieła i znaczenie w literaturze angielskiej” wyd. Warszawa 1922r. stron 265
  • Historia literatury angielskiej:
Tom I “Od czasów najdawniejszych do Drydena i Miltona.” wyd. Lwów 1926r. stron 590
Tom II “Od Swift’a do Burns’a.” wyd. Lwów 1926r. stron 644
  • “Szekspir- Książka dla młodzieży i dorosłych” wyd. Lwów 1931r. stron 301
  • “Szekspir katolikiem” wyd. Lwów 1938r. stron 97
  • Przekład wszystkich dzieł Szekspira, z czego 8 wydano, a reszta znajduje się w rękopisach w Bibliotece Jagiellońskiej.

Bibliografia

  • Skład Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie w roku 1935 [1]
  • Jan Draus – Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie 1918-1946

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *